ב"ה. היום י״ח בכסלו ה׳תשפ״ד

יום הולדת – יום שמזלו גובר

הת' שטרנא שרה גליצנשטיין תחי' – צ'רנובץ, אוקראינה – טז שבט.