ב"ה. היום ט״ז בניסן ה׳תשפ״ד

יום הולדת – יום שמזלו גובר

הת' שלום דובער שניאורסאהן שיחי' – רובנא, אוקראינה  – יט סיון.