ב"ה. היום ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד

יום הולדת – יום שמזלו גובר

הת' רבקה אוישי  תחי' – קלוגה, רוסי' – כ טבת.