ב"ה. היום י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

נתן קמינצקי – כיתה ו

האיר את הסביבה:

בהקשבה והשתתפות בשיעורים!

עלה והצלח!!!