ב"ה. היום י״ז בתשרי ה׳תשפ״ב

חיים סילבערשטיין – כיתה ב

האיר את הסביבה:

הצטיין במילוי המשימות בכיתה ובהשתתפות בשיעורים!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה