ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד

מענדי לויטין – כיתה ב

האיר את הסביבה:

משמעת, והתנהגות יוצאת מהכלל!

עלה והצלח!!!