ב"ה. היום ט׳ בניסן ה׳תשפ״ד

זעליג חבבו – כיתה ו

האיר את הסביבה:

בתפילה של חסיד!

עלה והצלח!!!