ב"ה. היום ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד

זעליג חבבו – כיתה ו

האיר את הסביבה:

תפילה יפה ובכוונה!

עלה והצלח!!!