ב"ה. היום כ״א באייר ה׳תשפ״ד

לוי קופמן – כיתה ב

האיר את הסביבה:

הצטיין בתפילה בכוונה ובהקשבה נפלאה בשיעורים!

עלה והצלח!!!