ב"ה. היום ה׳ בתשרי ה׳תשפ״ג

יצחק אייזיק לויטנסקי – כיתה ב

האיר את הסביבה:

הצטיין בהשתתפות מלאה בשיעורים ובהתנהגות יפה!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה