ב"ה. היום י״ב בתשרי ה׳תשפ״ב

שלום בער איידלקופ – כיתה ב

האיר את הסביבה:

בתפילה עם חיות מיוחדת!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה