ב"ה. היום כ״א באייר ה׳תשפ״ד

יעקב פישר – כיתה ב

האיר את הסביבה:

בלימוד מתוך חיות וסקרנות לדעת את ההמשך.

עלה והצלח!!!