ב"ה. היום י״ד בתשרי ה׳תשפ״ב

ד בנות

ה בנות

ו בנות