ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד

פייגי לייכטער – כיתה ד

האירה את הסביבה:

השתתפות פעילה בשיעורים ומאור פנים לכל החברות!

עלי והצליחי!!!