ב"ה. היום ט״ז באדר א׳ ה׳תשפ״ד

מושקי לויטין – כיתה ד

האירה את הסביבה:

בהשתתפות בחיות במבצע הכנה לי' שבט, והתנהגות למופת בשיעורים!

עלי והצליחי!!!