ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד

מזל טוב להכנס האח למצוות

לתלמידנו החביבים ממשפחת דייטש:

מרים תחי' – כיתה ו'

שמואל שיחי' – כיתה א'

פערם, רוסי'

ולבני משפחתם

– לרגל הכנסו של האח/הבן בוגרינו היקר

יששכר שלמה שיחי'

לעול מצוות –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר