ב"ה. היום י״א בתשרי ה׳תשפ״ב

מזל טוב להכנס האח לעול מצוות

לתלמידנו החביב:

שמואל סגל שיחי' – כיתה ג'

חרקוב, אוקראינה

ולבני משפחתו

– לרגל הכנס האח/הבן חיים שלום שיחי'  לעול מצוות –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה