ב"ה. היום ט״ז באדר א׳ ה׳תשפ״ד

מזל טוב להנחת תפילין

לתלמידינו החביב:

זעליג חבבו שיחי' – כיתה ז'

ולאחותו, תלמידתינו היקרה

חי' מושקא חבבו תחי' – כיתה ה'

בוברויסק, בלרוס

ולבני משפחתם

– לרגל התחלתו להניח תפילין –

מזל – טוב       מזל – טוב

תזכה לגדול לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר