ב"ה. היום ט׳ בסיון ה׳תשפ״ג

מזל טוב ללידת האח

לתלמידינו החביבים:

 חי' מושקא וילהלם תחי' – כיתה ו 

שמואל אלעזר וילהלם תחי' – כיתה ד

ברוך וילהלם תחי' – כיתה ב

אשר וילהלם תחי' – כיתה טרום א

ולבני משפחתם

– להולדת האח/הבן  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה