ב"ה. היום ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ב

מזל טוב ללידת האחות

לתלמידינו החביבים:

 מאיר נתן שטיפל שיחי' – כיתה ה 

פריידי שטיפל תחי' – כיתה ד

חנה שטיפל תחי' – כיתה טרום א

ליפציק, רוסי'

ולבני משפחתם

– להולדת האחות/הבת  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה