ב"ה. היום א׳ בתמוז ה׳תשפ״ב

מזל טוב ללידת האח

לתלמידינו החביבים:

לוי סגל  שיחי' – כיתה ו 

חיים סגל  שיחי' – כיתה ה 

שמואל סגל שיחי' – כיתה ב

חרקוב, אוקראינה

ולבני משפחתם

– להולדת האח/הבן  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה