ב"ה. היום ט׳ בסיון ה׳תשפ״ג

מזל טוב ללידת האח

לתלמידותינו החביבות:

 אסתר גליצנשטיין תחי' – כיתה ה 

שרה גליצנשטיין תחי' – כיתה ב

ולבני משפחתן

– להולדת האח/הבן  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה