ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ג

מזל טוב ללידת האח

לתלמידותינו החביבות:

 מוסיא, מרים ושיינא מלמד תחי' 

ולבני משפחתן

– להולדת האח/הבן  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה