ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד

מזל טוב ללידת האחות

לתלמידותינו החביבות:

 רבקה ומושקא גורליק תחי' 

ולבני משפחתן

– להולדת האחות/הבת  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר