ב"ה. היום י׳ בניסן ה׳תשפ״ג

מזל טוב ללידת האחות

לתלמידותינו החביבות:

 רבקה ומושקא גורליק תחי' 

ולבני משפחתן

– להולדת האחות/הבת  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה