ב"ה. היום א׳ בניסן ה׳תשפ״ג

מזל טוב ללידת האחות

לתלמידנו החביב:

 אשר קריצבסקי שיחי' 

ולבני משפחתו

– להולדת האחות/הבת  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה