ב"ה. היום ג׳ בתמוז ה׳תשפ״א

מזל טוב להולדת האח

לתלמידינו החביבים בני משפחת שניאורסאהן:

דודי שיחי' – כיתה ז

שיינדי תחי' – כיתה ה

יוסי שיחי' – כיתה ד

שלום בער שיחי' – כיתה א

רובנא, אוקראינה

ולבני משפחתם

– להולדת האח/הבן שיחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיגדל לתורה לחופה ולמעשים טובים

ולהיות חי"ל נאמן 

לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה