ב"ה. היום י״ג במרחשון ה׳תשפ״ב

מזל טוב להולדת האחות

לתלמידנו החביב:

פאלי ברגמן שיחי' – כיתה ג

ניזני נובוגרוד, רוסי'

ולבני משפחתו

– להולדת האחות/הבת תחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

ששתדגל להיות חי"ל נאמנת 

לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה