ב"ה. היום ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ב

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידינו החביבים:

 רבקי בלוי שיחי' – כיתה ג

לוי בלוי שיחי' – כיתה טרום א

ערבה, ארץ הקודש

ולבני משפחתם

– לנישואי האח/הבן מענדי שיחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה