ב"ה. היום י״ח באייר ה׳תשפ״ד

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידינו החביבים:

 רבקי בלוי שיחי' – כיתה ג

לוי בלוי שיחי' – כיתה טרום א

ערבה, ארץ הקודש

ולבני משפחתם

– לנישואי האח/הבן מענדי שיחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר