ב"ה. היום ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד

מזל טוב לנישואי האחות

לתלמידינו החביב ממשפחת לבנהרץ:

דובי שיחי' – כיתה ו

קייב, אוקראינה

ולבני משפחתו

– לנישואי האחות/הבת תחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר