ב"ה. היום י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידותינו החביבות בנות משפחת הרטמן:

 שטערנא תחי' – כיתה ח

שיינא תחי' – כיתה ו

אודסה, אוקראינה

ולבני משפחתן

– לנישואי האח/הבן תחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר