ב"ה. היום י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידותינו החביבות בנות משפחת דייטש:

 מרים תחי' – כיתה ו

חנה תחי' – כיתה ד

שטרנא שרה תחי' – כיתה ד

בוקרשט, רומניה

ולבני משפחתן

– לנישואי האח/הבן תחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר