ב"ה. היום י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידינו החביבים בני משפחת קוט:

 בלומי תחי' – כיתה ט

לוי שיחי' – כיתה ז

שיינא תחי' – כיתה ג

אלימלך שיחי' – כיתה א

טאלין, אסטוניה

ולבני משפחתם

– לנישואי האח/הבן תחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר