ב"ה. היום י״ד בתשרי ה׳תשפ״ב

מזל טוב לשידוכי האחות

לתלמידנו החביב:

 פאלי ברגמן שיחי' – כיתה ג

ניז'ני נובוגרוד, רוסיה

ולבני משפחתו

– לשידוכי האחות/הבת תחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה