ב"ה. היום י׳ בניסן ה׳תשפ״ג

מזל טוב לנישואי האח

לתלמידנו החביב:

 שניאור זלמן ערנטרוי שיחי'

זפרוז'יה, אוקראינה

ולבני משפחתם

– לנישואי האח/הבן מנחם מענדל שיחי' 

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בית חסידי נאמן לעדי עד

לנח"ר אדמו"ר

כתיבת תגובה