ב"ה. היום ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד

מזל טוב לשידוכי האחות

לתלמידינו החביבים:

 אשר וחי' גורליק שיחי' 

ולבני משפחתם

– לשידוכי האחות/הבת  –

מזל – טוב       מזל – טוב

שיהיה בנין עדי עד ובשעה טובה ומוצלחת

בית חסידי לנח"ר אדמו"ר