ב"ה. היום ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ב

מזל טוב ללידת האח

לתלמידנו החביבים:

 חיה מושקא ושמואל אלעזר וילהלם שיחי' 

ולבני משפחתם

– ללידת האח/הבן  –

יזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

כתיבת תגובה