ב"ה. היום ו׳ בניסן ה׳תשפ״ג

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידותינו היקרות 

חי' מושקא מלמד – כיתה ה'

מרים מלמד – כיתה ד'

שיינא מלמד – כיתה ב'

אסטרחן, רוסיה

ולכל המשפחה

לשמחת האפשערניש לאחיהם / בנם 

יזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל נאמנת לנח"ר הרבי המשלח

כתיבת תגובה