ב"ה. היום ד׳ בתשרי ה׳תשפ״ג

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים 

צביקה סגל – כיתה ד'

דבורה לאה סגל – כיתה ג'

פולטבה, אוקראינה

ולכל המשפחה

ללידת אחותם / בתם 

יזכו אביה ואמה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל נאמנת לנח"ר הרבי המשלח

כתיבת תגובה