ב"ה. היום ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים 

חי'לע סילבערשטיין – כיתה ג'

חיים סילבערשטיין – כיתה ב'

יהודית סילבערשטיין – כיתה גן 

צ'רניגוב, אוקראינה

ולכל המשפחה

להולדת אחותם / בתם דבורה לאה תחי' 

יזכו אביה ואמה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים

ולהיות חי"ל נאמנת, לנח"ר הרבי המשלח