ב"ה. היום כ״א באייר ה׳תשפ״ד

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים 

זלמן קירש – כיתה ה'

שיינא קירש – כיתה ב' 

צ'ליבינסק, רוסי'

ולכל המשפחה

לשידוכי אחותם / בתם תחי' 

שיהיה הבניין עדי עד, בית חסידי ומלא ברכת ה'

לנח"ר הרבי המשלח