ב"ה. היום י״ז בסיון ה׳תשפ״ד

מזל טוב מזל טוב – הגיע למצוות

רוב ברכות לתלמידנו היקר 

לוי שיחי' אלפרוביץ – כיתה ז'

מוגילוב, בלרוס

עם חגיגת שמחת הגיעו למצוות

תזכה להיות חי"ל נאמן, מתוך שמחה וכל טוב 

וברכות גם לאחיו, תלמידינו היקרים:

יעקב שיחי' – כיתה ה

חנה תחי' – כיתה ג

דבורה לאה תחי' – כיתה א

ולכל בני המשפחה

שיזכו לראות ממך רוב נחת חסידי