ב"ה. היום א׳ בניסן ה׳תשפ״ג

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים 

חיים סגל – כיתה ה

שמוליק סגל – כיתה א' 

חרקוב, אוקראינה

ולכל המשפחה

לשמחת האפשערניש של אחיהם / בנם תחי' 

יזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל נאמן לנח"ר הרבי המשלח

לפוסט הזה יש תגובה אחת

כתיבת תגובה