ב"ה. היום י״ב בניסן ה׳תשפ״ד

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים 

צביה סגל – כיתה ה

שטערני סגל – כיתה א' 

דובי סגל – כיתה א'

פולטבה, אוקראינה

ולכל המשפחה

להכנס אחיהם / בנם תחי' למצוות

יזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל נאמן לנח"ר הרבי המשלח