ב"ה. היום כ״ו באייר ה׳תשפ״ב

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים 

נתן קמינצקי – כיתה ה'

שרה קמינצקי – כיתה ג' 

שמואל קמינצקי – כיתה א'

טומסק, רוסי'

ולכל המשפחה

להגיע אחיהם / בנם ראובן שיחי' למצוות

יזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל נאמנת לנח"ר הרבי המשלח

כתיבת תגובה