ב"ה. היום ל׳ בסיון ה׳תשפ״ב

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים 

אשר גורליק – כיתה ה'

חי' גורליק – כיתה ב' 

קאזאן, רוסי'

ולכל המשפחה

להגיע אחיהם / בנם למצוות

יזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל נאמנת לנח"ר הרבי המשלח

כתיבת תגובה