ב"ה. היום ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ב

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידתנו היקרה 

חיהלע סילבערשטיין – כיתה ב'

ולכל המשפחה

להגיע אחיה / בנם למצוות

יזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

להיות חי"ל נאמנת לנח"ר הרבי המשלח

כתיבת תגובה