ב"ה. היום י״א בתשרי ה׳תשפ״ב

מזל טוב מזל טוב – שמחה במשפחה

לתלמידינו היקרים 

נתן קמינצקי – כיתה ה'

שרה קמינצקי – כיתה ג'

שמואל קמינצקי – כיתה א'

ולכל המשפחה

להולדת אחותם / בתם 

יזכו אביה ואמה לגד

כתיבת תגובה