ב"ה. היום ט״ז במרחשון ה׳תשפ״ב

יוסף יצחק אוישי – כיתה ה

האיר את הסביבה:

לימוד בהתמסרות והשקעה!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה