ב"ה. היום י״ד באייר ה׳תשפ״ד

יוסף יצחק אוישי – כיתה ה

האיר את הסביבה:

בהכנת הסוגיא!

עלה והצלח!!!