ב"ה. היום י״ב בניסן ה׳תשפ״ד

יוסף יצחק הלוי אוישי – כיתה ה

האיר את הסביבה:

תפילה בחיות ובמתינות, לימוד בהקשבה והבנה!

עלה והצלח!!!