ב"ה. היום ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ב

יוסף יצחק הלוי אוישי – כיתה ה

האיר את הסביבה:

תפילה בחיות ובמתינות, לימוד בהקשבה והבנה!

עלה והצלח!!!

כתיבת תגובה